Eğitim

  İlk ve orta öğretimini Antalya’ da tamamladı. Tıp eğitimini 1987-1994 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce)’ nde aldı. Uzmanlık eğitimini Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde 1994-1999 yılları arasında yaptı. Uzmanlık sonrası çalışma hayatına 1999- 2019 tarihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi bölümünde devam etti. Bu sure içerisinde üst – alt cerrahi endoskopi eğitimi için Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesi’ ne devam etti (2009). Mart 2010 tarihinde Doçent ünvanını almıştır. 2014 yılında Eğitim Görevlisi ünvanı aldı. 2014-2019 yılları arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Meme Endokrin Cerrahisi Kliniği Bölüm Sorumluluğu yaptı. Mart 2019 tarihinden itibaren özel muayenehanesinde çalışmaktadır.

  Tıpta Uzmanlık Tez :

  Tıkanma Sarılığında Oluşan Karaciğer Hasarı ve Bozulan Kupffer Hücre Fagositik Fonksiyonu Üzerine 5-Lipoksijenaz İnhibisyonunun Etkisi: Deneysel Çalışma, S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4. Genel Cerrahi Kliniği, 1999.

  ÖZEL ILGI ALANLARI

  • Meme hastalıkları ve cerrahisi
  • Meme kanserinde meme koruyucu teknikler ve onkoplastik cerrahi
  • Tiroid hastalıkları ve cerrahi tedavisi
  • Tiroid kanserinin cerrahisi ve boyun lenf bezi diseksiyonları
  • Paratiroid bezi hastalıkları ve cerrahisi

  Yönetilen Tıpta Uzmanlık Tezleri :

  1. Taşkesen, F., “Karaciğer İskemi-Reperfüzyon Modelinde Oluşan Akciğer Hasarı Üzerine Lökotrien Sentez İnhibisyonunun Etkileri, Deneysel Çalışma”, S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2008.

  2. Güngör, Y., “Karaciğer Iskemi-Reperfüzyon Modelinde Oluşan İnce Barsak Hasarı üzerine Lökotrien Sentez İnhibisyonunun Etkileri, Deneysel Çalışma”, S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2008.

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  1. Türk Tabipleri Birliği

  2. Türk Cerrahi Derneği

  3. Ankara Cerrahi Derneği

  4. Ankara Meme Hastalıkları Derneği

  5. Meme Hastalıkları Federasyonu

  6. Ankara Endokrin Cerrahisi Çalışma Grubu

  7. National Consortium of Breast Centers

  Bilimsel Toplantılarda Yapılan Konuşmalar

  1. Meme Gelişimi Ve Salgı Fonksiyonu, Ankara Cerrahi Derneği, Ankara Meme Hastalıkları Derneği, Benign Meme Hastalıkları Kursu, 5 Mayıs 2005, Ankara.

  2. Proflaktik Ooferektomi, Ankara Meme Hastalıkları Derneği Meme Kanserinde Risk Ve Risk Azaltıcı Yaklaşımlar Kursu, 21 Ocak 2006, Ankara.

  3. Endoskopi hazırlığında sedasyon, onam formu ve antibiyotik kullanımı, Aralık 2011, Ankara

  4. Meme kanserinde neoadjuvan kemoterapi öncesi evreleme, Şubat 2014, Bolu

  5. Tiroid kanserinde lenf bezi mikrometastazının önemi, Şubat 2015, Ankara

  6. Meme kanserinde yüksek riskin tanımı, 28 Mart 2015, Ankara

  7. Tiroid kanserinde adjuvan tedaviler, Şubat 2016, Ankara

  8. Meme kanserinde yüksek riskin belirlenmesi : klinik değerlendirme, Ocak 2017, Ankara

  9. Tiroid cerrahisinde neden sinir monitörizasyonu yapiyoruz ? , Tiroid cerrahisinde sinir monitörizasyon kursu, 27 Mayis 2017 Ankara

  10. Video eşliğinde tiroid kanserinde santral boyun diseksiyonu, 10 Haziran 2017, Ankara

  11. Paratiroid anatomisi ve diseksiyon prensipleri, 22 Aralık 2017, Ankara, 4. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu

  12. Tiroid anatomisi , 11-12 Ocak 2019, Ankara, 5. Multidisipliner Tiroid Kanseri Sempozyumu

  Eğitim Amaçlı Kurs Katılımları ve Alınan Sertifikalar:

  1. Lokal İleri Evre Meme Kanseri Kursu, 5 Mart 2005, Ankara.

  2. Benign Meme Hastalıkları Kursu, 7 Mayıs 2005, Ankara.

  3. Meme Kanseri için Risk ve Risk Azaltıcı Yaklaşımlar Kursu, 21 Ocak 2006, Ankara.

  4. Benign Meme Hastalıkları ve Meme Cerrahisi Kursu, 5-9 Eylül 2007, Ankara.

  5. Prof. Dr. İ. Lale atahan Anısına Meme Kanser Tanı ve Tedavisinde Yenilikler Kursu, 22 Mart 2008, Ankara.

  6. Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi Kursu, 15 Kasım 2008, Ankara.

  7. Onkoplastik meme cerrahisi kursu, Şubat 2017, Ankara

  8. Tiroid ve paratiroidte güncel yaklaşımlar. Aralık 2017, Ankara

  ESERLER LİSTESİ

  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

  1. Dağlar, G. O., N. A. Kama, M. Atli, Y. N. Yuksek, E. Reis, M. Doganay, M. Dolapçi ve M. Kologlu, “Effect of Lipoxygenase Inhibition on Kupffer Cell Clearance Capacity in Obstructive Jaundiced Rats”, J. Surg. Res, 96, 158-162 (2001).

  2. Guler, M., M. Kologlu, N. A. Kama, N. Renda, U. Gozalan, Y. N. Yuksek ve G. Dağlar, “Effect of Topically Applied Charged Particles on Healing of Colonic Anastomoses”, Arch. Surg, 137, 813-817 (2002).

  3. Yuksek, Y. N., M. Kologlu, G. Dağlar, M. Doganay, I. Dolapci, A. Bilgehan, M. Dolapci ve N. A. Kama, “Intestinal Ischemia-Reperfusion Injury Augments Intestinal Mucosal Injury and Bacterial Translocation in Jaundiced Rats”, Hepatogastroenterology, 51, 171-175 (2004).

  4. Atli, M., M. Akgul, M. Saryal, G. Dağlar, C. Yastı ve N. A. Kama NA, “Thyroid Incidentalomas: Prediction of Malignancy and Management”, Int. Surg., 91, 237-244 (2006).

  5. Şahin EM , Yüksek YN , Dağlar G , Gözalan U , Kama NA. Kist Hidatikte Tanı ve Tedavi: 120 Hastaya Ait Sonuçlar Diagnosis and Treatment of Hydatid Cysts: Results of 120 patients Trakya Univ Tip Fak Derg 2008;25(1):6-14

  6. Daglar, G., T. Karaca, Y. N. Yuksek, U. Gozalan, F. Akbıyık, C. Sokmensuer, B. Gurel ve N. A. Kama, “Effect of Montelukast and MK-886 on Hepatic Ischemia Reperfusion Injury in Rats”, J. Surg. Res., 153, 31-8 (2009).

  7. Dağlar, G., Y. N. Yüksek, U. Gözalan, T. Tütüncü ve N. A. Kama, “The Significance of Pulmonary Nodule in Breast Cancer Patients”, Bratisl Leik Listy 2010; 11: 5: 280-283.

  8. Yüksek, Y. N., G. Dağlar, U. Gozalan, T. Tütüncü, M. Doğanay ve N. A. Kama, “A Scoring System for Preoperative Assessment of Resectability in Periampullary Neoplasms”, Bratisl Leik Listy 2010; 111: 6: 336-9.

  9. Dağlar G, Yüksek YN, Gözalan AU, Tütütncü T, Güngör Y, Kama NA. The prognostic value of histological grade in the outcome of patients with invasive breast cancer Turk J Med Sci 2010; 40 (1): 7-15.

  10. Şenol K, Tütüncü T, Yüksek YN, Dağlar G, Güney Y, Kama NA. Management of a recurrent massive abdominal haemophilic pseudotumour with adjuvant radiotherapy. Haemophilia. Volume 21, Issue 4, pages e333–e336, July 2015.

  11. Terzioğlu SG, Kılıç MÖ, Dağlar G. The clinical diagnostic and therapeutic characteristics ef 22 male patients with breast cancer. British Journal of Medicine & Medical Research. 2016: 13(12): 1-6.

  12. Kılıç MÖ Terzioğlu SG, Dağlar G. Medullary Thyroid Cancer. A Case Series and Review of the Literature. Journal of Clinical and Analytical Medicine. 2016; DOI: 10.4328/ JCAM.4308.

  13. Kılıç MÖ, Terzioğlu SG, Bozkurt B, Dağlar G. Phyllodes Tumor of the Breast: Analysis of 48 Patients . J Breast Health 2016; 12: 158-64 DOI: 10.5152/ tjbh.2016.3100.

  14. Daglar G, Kiliç MÖ, Çelik C, Yüksel C, Terzioglu SG, Özden S, Içen D. Is there a Relationship between Vitamin D Status and Hypocalcemia after Total Thyroidectomy? Acta Endo (Buc) 2016, 12 (3): 291-296. doi: 10.4183/aeb.2016.291 15. Daglar G, Senol K, Yakut ZI, Yuksek YN, Tutuncu T, Tez M, Yesiltepe CH. Effectiveness of breast electrical impedance imaging for clinically suspicious breast lesions. Bratisl Lek Listy. 2016;117(9):505-510. PMID:27677193.

  16. Imga, N N., Berker, D., Baba, S., Kucukler, K., Basaran, M. N., Daglar, G., & Guler, S. The role of serum zinc and copper levels in predicting malignancy in differentiated thyroid cancers. Trace Elements and Electrolytes, 2017; 34(3), 111-117.

  17. Terzioğlu SG, Kılıç MÖ, Dağlar G. Awareness of Patients and Relatives about Breast Cancer in Turkey. Iran J Public Health, 2018: 47 (1):130-132 .

  18. Sabri Özden, Servet Güreşci, Barış Saylam, Gül Dağlar. A rare cause of primary hyperparathyroidism: Parathyroid lipoadenoma. Auris Nasus Larynx. 2018: 45; 1245-1248. ISSN: 0385-8146

  Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  1. Coşkun, T., N. A. Kama, G. Dağlar, U. Gözalan ve E. Reis, “Value of Physical Examination in Predicting the Outcome in Breast Carcinoma,” İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 2, 181-187 (1999).

  2. Coşkun, T., N. A. Kama, G. Dağlar, M. Doğnay ve E. Reis, “Evre II ve III Meme Kanserinde Yaşın Prognoza Etkisi (The Effect of Age on Prognosis in Stage II and III Breast Carcinoma), Meme Hastalıkları Dergisi, 6, 164-171 (1999).

  3. Dağlar, G., M. Dolapçı ve N. A. Kama, “Sepsis ve Septik Şok Patofizyolojisi“, İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 3, 182-189 (2000).

  4. Dağlar, G., Y. N. Yüksek ve N. A. Kama, “Sepsis ve Septik Şokun Tedavisi“, İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 4, 3-8 (2001).

  5. Kama, N.A., M. Dolapçı, M. Doğanay, E. Reis, Y. N. Yüksek ve G. Dağlar, “Nitrik Oksitin Sepsis Modelinde Nötrofil Kemotaksisi ve Bakteriyel Translokasyon Üzerindeki Rolü: Deneysel Çalışma“, Türk. J. Gastroenterol. 12, 281-286 (2001).

  6. Dağlar, G., M. Özkırlı, U. Gözalan, M. Doğanay, A. Tekeli ve N. A. Kama, “Deneysel Intestinal Obstrüksiyon Modelinde Glutaminin Bakteriyel Translokasyon ve Barsak Morfolojisi Üzerine Etkileri“, Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi, 8, 184-189 (2001).

  7. Akat, A.Z., M. Doğanay, M. Koloğlu, U. Gözalan, G. Dağlar ve N. A. Kama, “Tek Merkezde Yapılan 1000 Vakada Laparoskopik Kolesistektominin Değerlendirilmesi, T. Klin. Tıp Bilimleri, 22, 133-141 (2002).

  8. Dağlar, G. ve N. A. Kama, “Gebelikte Travma ve Yanık“, Ankara Cerrahi Dergisi, 4, 189-196 (2002).

  9. Dağlar, G. ve N. A. Kama, “Kronik Karaciğer Hastalarında Cerrahi“, İnsizyon Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi, 4, (2003).

  10. Dağlar, G., Y. N. Yuksek, U. Gözalan, M. Akgül ve N. A. Kama, “Pilonidal Sinüs Hastalığının Cerrahi Tedavisinde Primer Onarım ve Romboid Flep Transpozisyon Tekniklerinin Karşılaştırılması“, Ulusal Cerrahi Dergisi, 20, 127-131 (2004)

  11. Yastı, A. Ç., M. Dolapçı, G. Dağlar, B. Aksel, G. P. Koşmaz ve N. A. Kama, “Elektrik Yanığı Olan 178 Olgunun Sonuçları“, Diyaliz, Transplantasyon ve Yanık, 15, 148-52 (2004).

  12. Kama, N. A., U. Gözalan, E. Reis, G. Dağlar ve Y. N. Yüksek, “Kolorektal Kanserlerde Yaşam Süresi Üzerine Etkili Faktörler 13 Yıllık Deneyimimiz“, Çağdaş Cerrahi Dergisi, 18, 121-6 (2004).

  13. Dağlar, G. “Meme Fizyolojisi ve Salgı Fonksiyonları”, Ankara Cerrahi Dergisi, 7, 141-5 (2005).

  14. Kama, N.A., M. Atlı, G. Dağlar, Y.N. Yüksek, T. Tütüncü ve E. Reis, “Mide Kanseri Cerrahisi: 11 Yıllık Tecrübemiz”, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 25, 538-545 (2005).

  15. Daglar, B., K. Bayrakci, B. A. Tasbas, G. Daglar, G. Ozdemir, O. M. Delialioglu, U. Gunel, “[Importance of Lumbar Vertebra Transverse Process Fractures in Multitrauma Patients Who Had Undergone Emergent Laparotomy]”, Ulus. Travma Acil Cerrahi Derg. 11, 58-63 (2005).

  16. Dağlar, G., N. A. Kama, “Postoperatif Hernilerde Ne Yapalım?”, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi (Türkiye Klinikleri J. Surg. Med. Sci.), 2, 64-70 (2006).

  17. Dağlar, G. ve N. A. Kama, “Fıtık onarımında kullanılan prostetik materyaller”, Türkiye Klinikleri Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi (Türkiye Klinikleri J. Surg. Med. Sci.) 2, 71-77 (2006).

  18. Dağlar, G., Y. N. Yüksek, U. Gözalan, M. Doğanay ve N. A. Kama,” Meme Kanserinde Genel ve Hastalıksız Sağ Kalımı Etkileyen Faktörlerin Analizi”, Meme Sağlığı Dergisi (The J of Breast Health), 5, 98-103 (2009)

  Book your visit online and save 10%

  Nasıl Yardımcı Olabiliriz?