Filloid tümör, memede saptanan nadir bir tümör türüdür. Bir çoğu iyi huylu olup, cerrahi olarak çıkarılması tedavi için yeterlidir. Tanıda iğne biyopsisi yardımcı olabilir.

Memede saptanan kitlenin kısa sürede büyümesi filloid tümör için bir ipucu olabilir. Çok azı kötü huylu olabilir. Ancak çıkarılan kitlenin mutlaka patolojik açıdan incelenmesi gerekir.

Tedavisinde, standart meme tümörlerinde olduğu gibi kemoterapi, hormon tedavisi veya akıllı ilaç kullanılmaz. Sadece davranış olarak malign dediğimiz, hızlı büyüme potansiyeli saptanan (<%1) türünde ve seçilmiş olgularda radyoterapi kullanılır. Radyoterapi tümörün cerrahi sonrası aynı bölgede yenilememesi için gerekebilir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?