Memede fibroadenom tedavisi

Fibroadenomlar memenin solid iyi huylu tümörleridir. 20-30 yaş grubunda sık görülür. 3 cm ye kadar olan fibroadenomlar klinik olarak takip edilir. Nadiren kanserle karışabilir. Bu nedenle birçok cerrah takip öncesi kalın iğne biyopsisi ile tanıyı doğrulamak ister. Kalın iğne biyopsisi lokal anestezi altında ehil ellerde kolayca yapılabilir. Fibroadenom tanısı doğrulanan olgular periodik meme ultrasonları ile takibe alınır. İlk tanıda 3cm nin üzerinde olan olgularda cerrahi düşünülebilir. Ultrason takipleri 6 ayda bir olmalıdır. Takip sırasında kitlenin boyutunda büyüme veya görünümünde değişiklik varsa operasyon ile kitle çıkarılmalı ve patoloji inceleme yapılmalıdır. Patoloji sonucu fibroadenomla uyumlu gelirse 6 aylık fizik inceleme ve utrason takipleri yeterlidir.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?