Meme kanseri tarama programı çerçevesinde yapılan mamogramlar veya MRI gibi detaylı görüntüleme tetkikleri geliştikçe çok erken aşamada meme kanserleri yakalanmaya başladı. DCIS (duktal karsinoma in situ) dediğimiz bu tanı aslında çok erken evre meme kanseridir. Bilinen anlamda meme kanserine göre; sınırlı bir alanda hapsolmuştur ve daha öteye geçip vücudun diğer bölgelerine yayılamaz.

Memede kitle oluşturmadan, sinsi bir şekilde oluşabilir. Mamografide küçük kalsifikasyon odakları olarak görülür. İlerleyen teknikler ile tanı oranı arttıkça tedavinin uzun dönem sonuçları hakkında daha güvenli veriler elde edildi. DCIS tanısı alan 35.000 kadının 20 yıl takip sonuçlarına göre; mastektomi yapılan kadınlarda meme kanseri gelişimi,sınırlı meme cerrahisi yapılan ve radyoterapi verilen gruba göre %45 daha az bulundu. Aynı çalışmada sınırlı meme cerrahisi ve radyoterapi alan kişilerde kanser gelişimi ise sadece sınırlı meme cerrahisi yapılan gruba göre %47 az bulundu.

Bu sonuçlara göre DCIS için meme dokusunun geniş temizliği saldırgan meme kanseri gelişme riskini azaltıyor. En yüksek koruma memenin tümünün alındığı olgularda görülmüştür. Sonuçta saldırgan meme kanseri gelişim riskini azaltarak yaşam süresinin uzamasını sağlamış oluyoruz.

Ayrıca ek olarak östrojen reseptör pozitif olguların anti-östrojen tedavi alması, meme kanseri gelişimini azaltmaktadır. DCIS tedavisinde ek olarak kemoterapiye gerek yoktur.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?