Filloid tümör, memede saptanan nadir bir tümör türüdür. Bir çoğu iyi huylu olup, cerrahi olarak çıkarılması tedavi için yeterlidir. Tanıda…

Memenin in situ lezyonları, henüz süt kanallarının dışına çıkmamış kanser oluşumudur. Kanser hücreleri duktus dediğimiz süt kanalında veya lobul dediğimiz…

MEME KANSERİ BİGİLENDİRME MEME KANSERİ BELİRTİ VE BULGULARI Meme kanseri erken dönemde hiç belirti vermez. Ağrı ve memede rahatsızlık genellikle…

Meme kanseri tanısı aldıktan sonra kadınlar beslenme alışkanlıklarını tekrar gözden geçirme eğilimi gösterir. Günlük yaşam akışında neyin kansere yol açtığına…

Meme kanserlerinin %85’ i kendiliğinden oluşan kanserlerdir. %5-10’ u genetik geçiş gösterir. Meme kanserine yatkınlıktan sorumlu tutulan genler BRCA1 ve…

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?