Tiroid Kanseri Tiroid kanseri nadir görülür ve düşük risk grubunda olan olgular iyi bir prognoza sahiptir; 10 yıllık sağ kalım…

Filloid tümör, memede saptanan nadir bir tümör türüdür. Bir çoğu iyi huylu olup, cerrahi olarak çıkarılması tedavi için yeterlidir. Tanıda…

Erkek memesinde görülen kanserler çok nadir görülen kanserlerdir. Çoğunlukla ileri yaş erkeklerde görülür. Erken evrede tanı alan olgularda tam tedavi…

Tiroid kanseri nadir görülür ve düşük risk grubunda olan olgular iyi bir prognoza sahiptir; 10 yıllık sağ kalım %99 civarındadır….

Kısa bilgilendirmeler Zehirli nodüler guatr hastalarında ilaçlar tiroid kan düzeyleri normale dönene kadar kullanılmalıdır. Uzun dönem kullanımda bu ilaçların ciddi…

Yorgunluk nedenlerinden biri ‘Hipotiroidizm’ dir. Günlük enerji eksikliğimizin kaynağı tiroid bezinizin az çalışması olabilir. Tiroid bezi vücudumuzun enerji kaynağıdır. Beyinden…

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?