Meme dokusu farklı hücre tiplerinden oluşur. Memede bulunan bez dokunun içinde meme süt bezleri ve süt kanalları vardır.

Bağ dokusu , destek doku veya fibroz doku içinde; dokuları birbirine bağlı tutan, memeyi cilde asan ve file tarzında yapılanan ligaman dokuları vardır.

Yağ dokusu; baz ve bağ dokunun arasındaki boşluğu dolduran dolgu dokudur. Meme boyutunu etkileyen doku, yağ dokusudur. Yağ dokusu dışında kalan dokuyu fibroglanduler doku olarak isimlendiririz.

Pektoral kas dediğimiz göğüs önduvarı kası, kaburgaların üstünde yerleşir ve göğüs kafesini önden sarar. Sağda ve solda memenin üstüne yaslandığı kas dokusudur.
Meme dokusu içinde süt üreten 15-20 lob ve daha küçük lobuller veya kesecikler vardır. Lobuller, küme halinde yerleşir ve üzüm salkımı gibi şekillenir. Kanallar, sütü meme ucuna taşıyan ince tüplerdir. Meme ucu ve çevresi, daha koyu renkli olup; areola meme başı kompleksi olarak isimlenir. Meme kanseri, genellikle meme lobulleri ve süt kanalları içinde gelişir.
Meme dokusu içinde ayrıca kan damarları lenf bezleri ve sinir dokuları da yer alır.

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?