Zehirli Guatr Tedavisi

Zehirli guatr denen ‘’toksik tiroid’ kavramı başlıca iki gruba ayrılabilir. Nodüllü ve diffüz toksik tiroid hastalığı olarak adlandırabiliriz. Her başlık kendi içinde alt gruplarda incelenebilir. Ancak bilmemiz gereken temel nokta zehirli tiroidin ilk tedavisi antitiroid ilaçlarla olur. Bu ilaçlara verilen yanıta göre tedavi uzatılabilir. Nodüllü tiroid hastalıkları ilaçla kontrol altına alındıktan sonra dominant nodülden ince iğneaspirasyon biyopsisi alınmalıdır. Biyopsi sonucu operasyon planında önemlidir. Ancak nodüllü zehirli tiroid hastalığının en uygun tedavisi tiroid hormonları normale gelince operasyonla tiroid bezinin alınmasıdır. Tiroid bezinin hızlı çalışmasına sebep tek bir nodülse sadece tek taraflı tiroidektomi yeterlidir. Eğer birden fazla nodül varsa ve çift taraflı yerleşim gösteriyorsa her iki tiroid lobunun cerrahi olarak alınması gerekir.

Diffüz dediğimiz nodülsüz zehirli tiroid olgularında ilaç tedavisine 6 ay devam edilir. İlaca yanıt alınan olgularda ilaç dozu tedrici olarak azaltılır ve kesilir. Hedef ilaçsız normal çalışan bir tiroid bezidir. 6 aydan daha uzun süren ilaç tedavilerinde ilaca bağlı yan etkiler gözlenebilir. Bu nedenle ilaca iyi yanıt alınamayan diffüz toksik tiroid olguları ve 6 aylık aralarla iki kez tekrarlayan toksik ataklar ilaçla kontrol altına alındıktan hemen sonra cerrahi uygulanmalıdır. Bu olgularda tekrarlama riski yüksektir. Bu risk ancak tiroid bezinin tamamı alınarak ortadan kaldırılır. Önerilen ameliyat total tiroidektomidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?