Filloid tümör, memede saptanan nadir bir tümör türüdür. Bir çoğu iyi huylu olup, cerrahi olarak çıkarılması tedavi için yeterlidir. Tanıda…

Meme başı akıntısı sık rastladığımız bir şikayettir. Emzirmeyen kadınlarda meme başı akıntısı genellikle süt kanalı sorunlarını yansıtır. Nadiren kanser bulgusu…

Erkek memesinde görülen kanserler çok nadir görülen kanserlerdir. Çoğunlukla ileri yaş erkeklerde görülür. Erken evrede tanı alan olgularda tam tedavi…

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?