Tiroid kanseri nadir görülür ve düşük risk grubunda olan olgular iyi bir prognoza sahiptir; 10 yıllık sağ kalım %99 civarındadır….

Kısa bilgilendirmeler Zehirli nodüler guatr hastalarında ilaçlar tiroid kan düzeyleri normale dönene kadar kullanılmalıdır. Uzun dönem kullanımda bu ilaçların ciddi…

Meme kanserlerinin %85’ i kendiliğinden oluşan kanserlerdir. %5-10’ u genetik geçiş gösterir. Meme kanserine yatkınlıktan sorumlu tutulan genler BRCA1 ve…

KİST NEDİR? Meme yapısı bir ağaca benzer. Süt bezleri ve süt kanallarından oluşur. Süt kanalları ağacın dalları gibidir ve sayıca…

Yorgunluk nedenlerinden biri ‘Hipotiroidizm’ dir. Günlük enerji eksikliğimizin kaynağı tiroid bezinizin az çalışması olabilir. Tiroid bezi vücudumuzun enerji kaynağıdır. Beyinden…

Kronik abselerin emzirme ile ilişkisi yoktur. Süt kanallarının aralıklı olarak tıkanması sonucu abse oluşur. Bunun tekrarlaması sonucu süreğen bir hal…

Akut meme abselerini ve kronik abseleri birbirinden ayırmak çok önemlidir. Çünkü tedavileri çok başkadır. AKUT MEME ABSESİ Akut meme absesi…

Nasıl Yardımcı Olabiliriz?